Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar Yayınlandı

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar Yayınlandı

21 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar‘la, 2021 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımlara yüzde 50 hibe desteği verilecektir.

 

Mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Karar kapsamında; işletmesi en az 1 yıldır aktif olan, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere; büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için ise en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine alet ve ekipman alımları için hibe desteği verilecek.

Hibe programı, 2021 yılı için uygulanacak.

Yatırım konuları ve hibe oranları

Karar kapsamında, aşağıda belirtilen yatırım konularında yüzde 50 hibe oranı üzerinden destek verilecek Paylaş |