Hizmetlerimiz

Birlik Üyelerimiz Tarım ve Orman Bakanlığımızın ait olduğu yıla istinaden yayınladığı tüm hayvancılık desteklemelerinden yararlanmaktadır.

Bu nedenle üyelerimizin süt desteklemesine esas teşkil eden süt fatura/müstahsil makbuzları düzenli olarak Bakanlık Süt Kayıt Sistemine kayıtları yapılmaktadır.

Üyelerimizin hayvan hareketleri takip edilerek süt fatura/müstahsil makbuzuna uygun olmayan durumlar kendilerine bildirilmektedir.