2023 YILI TARIMSAL DESTEKLER VE UYGULAMA ESASLARI

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230110-5.pdf    2023-2024 Yıllarında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230228-7.htm   Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230915-3.pdf   2023 Yılında Yapılacak Tarımsa Desteklere İlişkin Karar

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230915-19.htm   Sözleşmeli Üretimin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik