Tarımsal Desteklemeler

Bitkisel Desteklemeler

Bitkisel üretim faaliyetinde bulunan çiftçilere, doğrudan gelir desteği ödenir. Ödemeler, üretim faaliyetini ve bu faaliyeti yapan çiftçiyi tespit edecek belgelere dayandırılır. Doğrudan gelir desteği ödemesi yapılan arazilerde toprak analizi, organik tarım gibi teknoloji kullanımı ve çevre koruma önceliklerine göre dekar başına ilave ödemeler yapılabilir.
Sertifikalı tohum ve/veya fidan kullanımı
Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye, teknoloji kullanımına ve çevre koruma önceliklerine göre bitkisel üretim faaliyetinde sertifikalı tohum ve/veya sertifikalı fidan kullanan çiftçilere dekar başına destekleme ödemesi yapılabilir.

ÜRÜNLER 2006 PRİM MİKTARI
( Ytl / KG )
Mısır 0,05
Kanola 0,20
Ayçiçeği 0,175
Soya 0,20
Soya(Sertifika) 0,24
Zeytinyağı 0,10
Sertifikalı tohumluk kullanımına ilişkin birim destekleme miktarları;

ÜRÜNLER 2006 PRİM MİKTARI
( Ytl / da )
Tritikale, arpa,çavdar,yulaf 3,00
Buğday 5,00
Susam,kolza(kanola),aspir 4,00
Nohut,kuru fasulye,mercimek 6,00
Çeltik,yer fıstığı 8,00
Patates 20,00
Fiğ 50,00

Üretilen Ürün Miktarına Göre Destekleme;

Arpa ( YTL/ton ) 35 YTL
Yulaf ( YTL/ton ) 25 YTL
Çavdar ( YTL/ton ) 25 YTL

Sertifikalı meyve/asma fidanı/çilek fidesi ile kapama bağ/ bahçe tesisine
ilişkin birim destekleme miktarları;

Virüsten ari meyve fidanı ile bahçe tesisi için 300 YTL/da
Zeytin, narenciye,nar,kivi,badem,ceviz ile bahçe tesisi için 250 YTL/da
Diğer meyve türleri ile bahçe tesisi ve bağ tesisi için 200 YTL/da
Patates telaji edici ödemeleri 85 YTL/da

 

Hayvansal Desteklemeler


1- Yem Bitkileri Üretimine İlişkin Desteklemeler

- Desteklenecek Yem Bitkileri: Yonca, korunga, fiğ, Macar fiği, burçak, mürdümük, silajlık mısır, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi hayvan pancarı, yem şalgamı, fiğ veya Macar fiği tahıl karışımı ve yapay çayır meralar

Yonca: 130YTL/Dekar
Korunga: 80 YTL/Dekar
Tek Yıllıklar: 50 YTL/Dekar
Silajlık Tek Yıllıklar: 55 YTL/Dekar
Silajlık Mısır: 60 YTL/Dekar
Yapay Çayır: 100 YTL/Dekar

1- Yem bitkileri üretimine ilişkin desteklemeler kapsamında, sertifikalı tohum kullanan üreticilere %5, Kalkınmada öncelikli yörelerde, Yem bitkileri üretimine ilişkin desteklemeler için %10 ilave ödeme yapılır.

2- Yem Bitkileri Üretimi Yapanlar İçin Alet ve Makinelere İlişkin Destekleme-
- Destekleme Kapsamındaki Alet ve Makineler: Silaj makinesi, ot biçme makinesi, mibzer, balya makinesi, yağmurlama sulama sistemler, motopomp
- Yem bitkileri üretiminde kullanılmak üzere satın alınan alet ve makineler fatura bedelinin %40’ı kadar desteklenir.
- Bu desteklemelerden sadece yem bitkileri üretimi desteği alan üreticiler faydalanabilir.

3- Sabit veya Seyyar Süt Sağım Ünitesi ve Soğutma Tankı Kurulması Desteği

- Soy kütüğü veya ön soy kütüğüne kayıtlı en az 10 baş ineğe sahip üreticilere sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankı, Islah amaçlı Koyun- Keçi Yetiştirici Birliklerine üye olan hayvanlarını kimliklendirerek kayıt altına aldıran, enaz 50 baş sağmal koyun veya keçiye sahip üreticilere, sabit veya seyyar sağım ünitesi ve soğutma tankı. - Süt sağım üniteleri desteklemelerinde, fatura bedelinin %40’ı (değerlendirilmeye alınacak fatura bedelinde üst sınır 200 000 YTL’dir ) kadar destekleme verilir.

4- Gübre Çukuru Yapılması Desteği

- Kendi öz kaynaklarıyla, mülkiyeti kendilerine ait veya kiralık ( asgari 10 yıl ) alanlarda, en az 75 m3 kapasiteli gübre çukuru yapacak üreticiler desteklenecektir.

- Gübre çukuru desteklemelerinde, yatırım tutarının ( değerlendirmeye yatırım tutarındaki üst sınır 100. 000 YTL’dir. ) %40’ı kadar destekleme ödenir.

5- Gebe Düve Alımlarına İlişkin Desteklemeler

- Damızlık belgesi ya da saf ırk sertifikasına sahip, ilk yavrusuna en az 3 ay (90gün) gebe düve satın alanlar. Satın alma tarihinden itibaren 90 gün içerisinde Bakanlık il/ilçe müdürlüklerine başvurdukları taktirde

Pedigrili: 550 YTL/Baş
Saf ırk sertifikalı: 275 YTL/Baş


Buzağı Desteklemeleri;

Soy Kütüğüne Kayıtlı : 140 YTL/Baş
Ön Soy Kütüğüne Kayıtlı : 80 YTL/Baş

Suni Tohumlama Hizmetlerine İlişkin Desteklemeler;

-Tohumlamalar uygulamayı takip eden en geç 90 gün içerisinde bildirilmek ve en geç 120 günün sonunda sisteme kaydedilmiş olmak zorundadır. Kalkınmada öncelikli iller: 36 YTL/Baş
Diğer illerde: 26 YTL/Baş

6- Süt Desteklemeleri

Örgütlü Üreticiler: 5.5 Ykr/litre
Diğerleri: 3 Ykr/litre


Süt Üretici Birliklerine kayıt olan üreticiler;

Üretilen sütün 5200 sayılı yasa ile kurulmuş Süt Üreticileri Birliği aracılığı ile pazarlayan örgütlü üreticilerin danışman çalıştırması halinde beher litre için ilave 1,5 Ykr/litre ödeme yapılmaktadır.

 

Ek Dosya :