Tarımsal Kredi Uygulamaları

Üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması, tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin arttırılması amacıyla, 2005/9839 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında gerçek ve tüzel kişilere (kamu kurum ve kuruluşları hariç) tarımsal üretime yönelik düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmaktadır. 

Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği;

Kültür ırkı ve melezi 10 baş ve üzerinde gebe düve veya inek/mandaya sahip, hayvan sayısını 10 baş ve üzerine çıkarmak veya en az bu kapasiteler ile yeni işletme kurmak isteyen büyükbaş hayvancılık işletmeleri kredilendirilir.
Yatırım kredilerinde: Hayvan alımı ( kültür ırkı ve melezi gebe düve veya azami dört yaşında inek/manda) süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi ve hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi (yonca ve korunga) tesis giderlerini kapsar.
İşletme kredileri: İşletme giderlerinin finansmanı amacıyla kullandırılır.
Kredi ile temin edilecek hayvanlar için ( sığır-manda ) : Bakanlıkça yürütülmekte olan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında kayıtlı olmaları şartı aranır ve kayıtlı olduklarına dair Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden yazı / belge ile Sığır Cinsi Hayvan Pasaportu istenir.

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği;

Koyun yetiştiriciliğinde en az 50 baş, keçi ( Saanen ve Kilis Keçisi ) yetiştiriciliğinde ise en az 15 baş kapasiteye sahip yeni kurulacak işletmeler ile mevcut hayvan sayılarını bu kapasitelere yükseltmek isteyen küçükbaş hayvan yetiştiricisi işletmelere kullandırılır.

Yatırım Kredileri: Hayvan alımlarını, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı ve yem hazırlama ünitesini kapsar İşletme Kredileri: İşletme giderlerinin finansmanı amacıyla kullandırılır.
Keçi yetiştiriciliğinde işletmede mevcut ve yeni alınacak keçilerin Saanen ve/ veya Kilis Keçisi olduklarına dair Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden belge/ yazı istenir.

 

Hayvansal Üretim
Damızlık süt sığırcılığı ( işletme – yatırım ) 60
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ( sığır- manda ) ( işletme – yatırım ) 40
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ( koyun-keçi ) ( işletme-yatırım) 40

Su Ürünleri
Su ürünleri yetiştiriciliği ( işletme-yatırım) 30

Tarımsal Sulama
Tarımsal sulama – yatırım 60

Kanatlı Sektörüne Yönelik Bio Güvenlik
Kanatlı Sektörüne Yönelik Bio Güvenlik ( İşletme ) 60

Tarımsal Mekanizasyon
Tarımsal mekanizasyon – yatırım ( traktör ve biçerdöver hariç) 30

Kontrollü Örtü altı Tarımı
Kontrollü örtüaltı yetiştiriciliği ( İşletme – yatırım ) 40

Orman ve Park – Bahçe Ağaçları, Ağaççıkları ve
Çalıları Fidanı Yetiştiriciliği
Orman ve park – bahçe ağaçları, ağaççıkları ve çalıları fidanı
yetiştiriciliği
( İşletme – yatırım) 40

Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği
Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ( işletme-yatırım) 40

Diğer İşletme ve Yatırım Kredileri ( Arıcılık v.s ) 40

Bu yatırım ve işletme kredilerini kullanmak isteyen üreticilerin nüfus kağıdı fotokobisi, vergi no, T.C kimlik no, İkametgah ( Fotoğraflı ), 2007 yılı Çiftçilik Belgesi, Çeltik ekim belgesi, Hayvan listesi ( Damızlık Birliğinden alınacak) ile birlikte Ziraat Bankasına başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca yatırım kredisi almak isteyenlerden teklif faturası istenmektedir.

1 Ocak – 31 Aralık 2007 Tarihleri İle Sınırlı Kullanılan Krediler:

Büyükbaş Hayvan Yetişticiliği ( Sığır - Manda )
Faiz oranları Uygulanacak İndirim Oranı
10 baş hayvandan az ise %13,1 %25

10 baş ve üzerinde ise %10,50 %40

Beyaz ve mavi sertifikali işlt. %7 %60
(10 baş ve üzerinde hay. Olan.)

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği (Koyun- Keçi)
Faiz indirim
Oranı Oranı
50 baş üzerine (koyun) %11 indirimli %40

50 baş hayvandan az ise (koyun) %13 indirimli %25

Damızlık (saanen keçisi)
15 baş ve üzerinde ise %11 indirimli %40

Başka ırk ve 15 baştan az ise %13,5 indirimli %25

( Tüm Faizler 1 yıllıktır )

Yem Kredilerinde ise istenilen belgeler şunlardır

Nüfus kağıdı fotokopisi, vergi no, T.C kimlik no, İkametgah ( Fotoğraflı ), 2007 yılı Çiftçilik Belgesi, Hayvan Listesi ( Damızlık Birliğinden alınacak)
Bu belgeler verildikten sonra işletme kontrol ediliyor. Puanlamaya göre hayvan başına 500-550 YTL ödeme yapılıyor. ( İnek ve Düveler için )
Dana ve Buzağılara 275 YTL ( Puanı 60 ile çarpıp kredi miktarı bulunuyor.)
Küçükbaşlarda ise 60 YTL 18 ay vadeli 6 ay faiz ödemeli olabiliyor.

Hayvan Sigortalarında;

Büyükbaşta en az 5 hayvan
Küçükbaşta en az 11 hayvan isteniyor
Sosyal yardımlaşmada bu hayvan sayısı istenmiyor

Damızlık Süt Sığırlarında 3500 YTL ( maksimum değeri )

Beside 2500 YTL ( maksimum değeri )

Küçükbaşlarda 450 YTL ( maksimum değeri )


%50 ‘si devlet tarafından ödeniyor. Hayvan değerine göre değişik oranlarda yıllık sigorta bedeli 1peşin 5 taksit uygulanarak


 

Ek Dosya :