ŞAP HASTALIĞINA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

-Şap Hastalığı'na Karşı Önlemler
Şap hastalığının mücadelesinde alınacak önlemler iki yönden ele alınabilir.
1.Hastalık çıkmadan önce alınacak tedbirler:
• Duyarlı hayvanlara şap aşısının uygulanması,
• Yeni alınan hayvanlara şap aşısı yapılıp yapılmadığına dikkat edilmesi,
• Yeni alınan hayvanlara diğer hayvanlardan ayrı bir yerde karantina uygulanması (20 gün),
• Pazarda satılacak veya başka bir yere nakil edilecek hayvanlara en az 15-20 gün önceden şap aşısının yapılması ve Veteriner sağlık raporunun alınması,
• Ahırların girişlerinde bulundurulması gerekli paspasların veya giriş havuzlarının devamlı olarak sodyum karbonat, bakır sülfat, sitrik asit vb. dezenfektan maddelerle muamele edilmesi,
• Ahırlara hayvan bakıcılarından başkalarının sokulmaması,
• Hayvan bakıcılarının özel elbise ve ayakkabı ile ahıra girmelerinin sağlanması, bakıcıların diğer ahırlardan uzak tutulması.
• Sağımdan önce ellerin ve sağımda kullanılacak malzemelerin temizliğine dikkat edilmesi,
• Şüpheli vakalarda veteriner hekimden bilgi alınır.  
2. Hastalık çıktıktan sonra alınacak önlemler:
• Hastalıktan şüpheli hayvanların derhal ayrı bir yere alınması,
• Ahırlara giriş çıkışların yasaklanması, ilgililere haber verilmesi,
• Ahıra veya çiftliğe izinsiz kimsenin sokulmaması,
• Araçların çiftliğe girişinin engellenmesi,
• Yem, saman, altlık gibi malzemelerin giriş çıkışına izin verilmemesi,
• Hasta hayvandan bulaşan yataklık ve otların yakılması,
• Hasta hayvanlara ait sütlerin süt satıcılarına verilmemesi,
• Satıcıların çiftliğe sokulmaması,
• Hastalık sönüşüne kadar hayvan alım ve satımının yapılmaması,
•  Ahırlar birden fazla ise, her biri için ayrı bakıcıların bulundurulması, şayet mümkün değil ise bakıcılarının çizme ve elbiselerinin her ahırda değiştirilmesi,
• Çevre ahır ve çiftliklerin ziyaret edilmemesi, yabancıların hayvanlarını görmeleri için çağırılmaması,
•  Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanlarla temas edenlerin, bu hayvanlara ait eşya, malzeme ve naklinde kullanılan vasıtaların dezenfeksiyonunun sağlanması,

   

Ek Dosya :