2021 YILI TARIMSAL DESTEKLER VE UYGULAMA ESASLARI

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210422-14.pdf (2021-2022 YILLARINDA YAPILACAK ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210627-9.htm  (ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ )

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210627-1.htm (ÇİĞ SÜTÜN SÖZLEŞMELİ USULDE ALIM SATIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210627-10.htm  (ÇİĞ İNEK SÜTÜNÜN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/64)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ) 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210521-9.pdf  (BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE YÖNELİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210625-20.htm  (BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE YÖNELİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ)